เมื่อ Trust ไม่ใช่จุดเริ่มต้น และจริงๆแล้วเราอธิบายได้อย่างเป็นระบบว่าทำไมเราถึง Trust ใคร
เมื่อ Trust ไม่ใช่จุดเริ่มต้น และจริงๆแล้วเราอธิบายได้อย่างเป็นระบบว่าทำไมเราถึง Trust ใคร